การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง และพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ดอกเตอร์ ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ (Dr. Peter Haymond)
อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ พลเรือเอก ฟิลิป เอส เดวิดสัน (Philip S. Davidson) ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด - แปซิฟิก เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ พร้อมทั้งชมการสาธิตการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) และชมนิทรรศการอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมวีดิทัศน์ประมวลภาพการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ ณ สนามฝึกกองทัพภาคที่ ๓
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับและร่วมพิธีฯ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-02-22
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000