ทีมโฆษก ทภ.๓ แถลงข่าวฯ การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ณ อบต.สระแก้ว จว.ก.พ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ ๓/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ พร้อม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ แถลงข่าวการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาแม่น้ำในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร , การแก้ไขปัญหาการเผาไร่อ้อยก่อนส่งขายโรงงานน้ำตาล (สระแก้วโมเดล : จังหวัดกำแพงเพชร) , สถานการณ์
หมอกควันภาคเหนือ , การส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบ ตามความสมัครใจ , การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
และการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-02-26
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000