รอง เสธ.ทภ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก ชป.ทพ. รุ่นที่ ๑ ณ ร้อย.ฝรพ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ พันเอก ประพัฒน์ พบสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหน่วยทหารพราน
เป็นชุดปฏิบัติการ (ชป.ทพ.) รุ่นที่ ๑ ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๓ ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-03-14
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000