ทีมโฆษก ทภ.๓ แถลงข่าวฯ การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ ๓/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
เและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ พร้อม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ แถลงข่าวการจับกุมยาเสพติด, การปราบปรามการลักลอบ
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้, การดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ดำรงธรรม), นวัตกรรมการจัดการขยะต้นทาง, การขนย้ายข้าวสารเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภค และ แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-03-14
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000