ทีมโฆษก ทภ.๓ แถลงข่าวฯ การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ณ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ส.ท.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ ๓/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ พร้อม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ แถลงข่าวการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์
การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ประจำปี ๒๕๖๒ , ศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก , การจับกุมยาเสพติด , การดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ดำรงธรรม) และ โครงการสร้างห้องสุขาในพื้นที่ทุรกันดาร จังหวัดเชียงใหม่ ณ กองบัญชาควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-03-27
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000