มทภ.๓ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ( รสทป.) ณ สโมสรนายทหาร ช.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
( รสทป.) รอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนกลาง-ตอนล่าง ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 250 คน ณ สโมสรนายทหารกรมทหารช่างที่ ๓ ค่ายบรมไตรโลกนาถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-03-27
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000