ทภ.๓ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ กองทัพภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๔ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ลานพื้นแข็งสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-04-05
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000