มทภ.๓ แถลงข่าวภารกิจสำคัญของ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ แถลงข่าวภารกิจสำคัญของ กองทัพภาคที่ ๓ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-04-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000