รอง มทภ.๓ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ณ หอประชุมรัตนคชาธาร ที่ว่าการ อ.คลองขลุง จว.ก.พ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมรัตนคชาธาร ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-04-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000