ทีมโฆษก ทภ.๓ แถลงข่าวฯ การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ณ อบต.บึงนาราง จว.พ.จ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ พลโท ธวัช ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป กองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ พร้อมคณะทำงานทีมโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ นำโดย พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ ๓
และ ร้อยเอกหญิง มณทิรา พรมศรี ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ แถลงข่าวการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ,
การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ , การจับกุมยาเสพติด , การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตร
ผิดกฎหมาย , การปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย , การปราบปรามการลักลอบค้าอาวุธสงครามผิดกฎหมาย
และ สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-04-11
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000