ทภ.๓ รับมอบหน้ากาก จาก คุณ พิมพ์ภัทรา จันทร์หิรัญ ผู้แทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลกพร้อมคณะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานรับมอบหน้ากากอนามัยจาก
คุณ พิมพ์ภัทรา จันทร์หิรัญ ผู้แทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลกพร้อมคณะ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เนื่องด้วยความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันต่อพี่น้องภาคเหนือ มณฑลทหารบกที่ ๓๙ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก
เปิดการแสดงดนตรีโดยวงดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ ๓๙ เพื่อรับบริจาคหน้ากากอนามัยจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ในห้วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก เพื่อมอบให้กองทัพภาคที่ ๓
นำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และคุณภาพอากาศที่เกิดจากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย ,แม่ฮ่องสอน , เชียงใหม่,ลำพูน, ลำปาง, น่าน, แพร่, พะเยา และตาก) ซึ่งกองทัพภาคที่ ๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-04-18
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000