เสธ.ทภ.๓/เสธ.ศบภ.ทภ.๓/เสธ.กกล.รส.ทภ.๓ ตรวจเยี่ยมหน่วย และจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่ จว.น.ว.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ พลตรี จรัส ปัญญาดี เสธนาธิการกองทัพภาคที่ ๓/เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๓/เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมหน่วย และตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน หน้าค่ายจิรประวัติ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ จุดบริการประชาชน หน้าค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-04-18
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000