รอง มทภ.๓/รอง ผบ.ศบภ.ทภ.๓/รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.๓ ตรวจเยี่ยมหน่วย และจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่ จว.ต.ก. และ จว.ก.พ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๓/
รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมหน่วย และจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-04-18
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000