ผอ.ศอญ.จอส.๙๐๔ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค ๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ (ศอญ.จอส.๙๐๔)
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค ๓ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓
ให้การต้อนรับและร่วมปฎิบัติภารกิจ ณ ห้องบันเทิงทัพ ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-04-29
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000