รอง มทภ.๓ ร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ณ ศาลากลาง จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก
ประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ด้วยเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี คณะผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๖ จังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับประทานต้นไม้มงคล เพื่อเชิญไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์บนถนนเฉลิมพระเกียรติ
ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ในโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้งอันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล อีกทั้งวันที่ ๒๙ เมษายนยังเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร
รัศมีโชติ และต้นไม้ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็น เฉกเช่นเดียวกับพระบารมีแผ่ไพศาล
แห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงปกปักรักษาอาณาประชาราษฎร์ ให้ได้รับความผาสุกร่มเย็นทั่วกัน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-04-29
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000