รอง มทภ.๓ มอบประกาศนียบัตรทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรทหารกองประจำการ
ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองพิษณุโลก กระทำพิธีมอบประกาศนียบัตรทหาร
กองประจำการที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารกองประจำการ
ที่สำเร็จการศึกษาและปลดประจำการในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีทหารกองประจำการสังกัดหน่วยในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร จำนวน ๓๓๐ นาย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-04-29
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000