ทภ.๓ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำน่าน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำน่าน ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ เวทีกลางบริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน ศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามที่สำนักพระราชวังประกาศว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศ และราชาอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชน และได้เชิญชวนให้จัดกิจกรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายเป็น ราชสักการะ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในห้วงวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

กองทัพภาคที่ ๓ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ ๑/๖๑ พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น
โดยร่วมกันพัฒนาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน ศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ในการนี้กองทัพภาคที่ ๓ ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จำนวน ๑ ชุด จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, จัดรถครัวสนาม พร้อมกำลังพลประกอบอาหารมื้อกลางวัน, จัดรถผลิตน้ำดื่ม, จัดรถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่เพื่อบรรทุกขยะ พร้อมเครื่องมือสิ่งอุปกรณ์
และสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ ไว้บริการ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-05-03
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000