ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3

ตราสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขากองทัพภาคที่ ๓

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่
   
ทางอีเมลล์ army.w3@hotmail.com
เบอร์ 5 ตัว ทบ.73225
   
   
แบบสำรวจความต้องการ
อาชีพเสริมของแม่บ้านกำลังพล
ที่ว่างงาน
บันทึกการดำเนินงานโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรส

แนวทางการดำเนินงานโครงการ การรายงานผล และการประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน
ของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา และชมรมแม่บ้านหน่วย

ตรวจสอบรายชื่อผู้รับทุนโครงการ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ
และรายชื่อคู่สมรสฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม
   
การปฏิบัติของแม่บ้านทหารบก
สาขากองทัพภาคที่ ๓
ในการรับ-ส่งเสด็จฯ พระบรมวงศ์ศานุวงศ์
การถวายของ
การถวายมาลัยข้อพระกร
เครื่องแบบแม่บ้านทหารบก
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๑,๒
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๓,๔
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๕,๖
สรุปแนวทางการแต่งกาย
ของแม่บ้านทหารบก
การประดับเข็มเครื่องหมาย
รูปกระเป๋าคันชีพฯ (แหนบ)
รายชื่อคณะทำงานแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓
 

Download ข้อมูลที่นี่

๑. โครงการ บุตรที่มีความต้องการ
พิเศษฯ (สม.๑-๔)
๒. โครงการ ปันน้ำใจสู่คู่สมรสฯ (สม.๕-๖)
๓. โครงการ ศูนย์การเรียน
(สม.๗-๑๐)
๔. โครงการ บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม (สม.๑๓-๑๖)
๕. โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สม.๑๙-๒๒)
๖. โครงการ พัฒนาอาชีพเสริม และผลิตภันฑ์ (สม.๒๕-๒๘)
ลิงค์เวปแม่บ้าน
   
สมาคมแม่บ้าน ทบ.
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๑
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๒
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๓
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๔
แม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่สามสิบหก ค่ายพ่อขุนผาเมือง
   
สถิติการเยี่ยมชม
Website counter
เริ่มนับตั้งแต่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 
กำลังเล่นเพลงสมาคมแม่บ้านทหารบก
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓

ภริยา รอง มทภ.๓ เป็นผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่มีความต้องการพิเศษในความดูแลของสมาคมแม่บ้าน ทบ. Update: 2017-03-27 17:08:52 ( 10 )
เมื่อศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ คุณวนัส ยิ่งไพบูลย์สุข ภริยารองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่มีความต้องการพิเศษในความดูแลของสมาคมแม่บ้าน ทหารบก ณ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ ร่วมบริจาคเงินและร่วมงานแถลงข่าวการออกสลากกาชาด ประจำปี ๖๐ ณ สโมสร ทบ. Update: 2017-03-01 16:29:30 ( 114 )
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ ร่วมบริจาคเงินและร่วมงานแถลงข่าวการออกสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อหารายได้ โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
-------------------------------------------------------------------------------------
สมาคมแม่บ้าน ทบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมและการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และชมรมแม่บ้านทหารบก นขต.ทภ.๓ ณ ทภ.๓ อ.เมือง จว.พ.ล. Update: 2017-03-27 17:09:51 ( 172 )
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมและการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และชมรมแม่บ้านทหารบก หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ ให้การต้อนรับ
-------------------------------------------------------------------------------------
สมาคมแม่บ้าน ทบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมและการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และชมรมแม่บ้านทหารบก นขต.ทภ.๓ ณ มทบ.๓๑ อ.เมือง จว.น.ว. Update: 2017-03-27 17:09:40 ( 119 )
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมและการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และชมรมแม่บ้านทหารบก หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๑ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ ให้การต้อนรับ
-------------------------------------------------------------------------------------
สมาคมแม่บ้าน ทบ. ตรวจเยี่ยมกิจกรรมและการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และชมรมแม่บ้านทหารบก นขต.ทภ.๓ ณ พล.พัฒนา ๓ อ.เมือง จว.พ.ล. Update: 2017-03-16 14:05:08 ( 131 )
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมและการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และชมรมแม่บ้านทหารบก หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ณ กองพลพัฒนาที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ ให้การต้อนรับ
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมชมโครงการสร้างฝายมีชีวิต แห่งแรกของ จว.ส.ท. Update: 2017-02-22 18:30:57 ( 79 )
เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมชมโครงการสร้างฝายมีชีวิต แห่งแรกของ จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของชมรมแม่บ้าน กรม ทพ.๓๕ Update: 2017-02-22 18:30:45 ( 89 )
เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของชมรมแม่บ้านกรมทหารพรานที่ ๓๕ และรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบังคับการกรมทหารพรานที่ ๓๕ ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมชมรมแม่บ้าน ทบ. ของสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ในพื้นที่ จว.ต.ก. Update: 2017-02-22 18:30:20 ( 101 )
เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมชมรมแม่บ้านทหารบก ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดตาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวชิรปราการ ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมชมรมแม่บ้าน ทบ. ของสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ในพื้นที่ จว.พ.ช. Update: 2017-02-22 18:30:07 ( 104 )
เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมชมรมแม่บ้านทหารบก ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมชมรมแม่บ้าน ทบ. ของสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ในพื้นที่ จว.น.ว. Update: 2017-02-22 18:30:34 ( 85 )
เมื่อวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมชมรมแม่บ้านทหารบก ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ ค่ายจิระประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๓ เป็นประธานเปิดศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหารบก ณ ศาลารวมพลัง ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พ.ล. Update: 2017-02-16 15:30:42 ( 124 )
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานเปิดศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหารบก เพื่อใช้สำหรับแสดงผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหารบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ณ ศาลารวมพลัง ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมกิจกรรมแม่บ้านทหารบก ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่ จว.พ.ล. ณ พล.พัฒนา ๓ Update: 2017-02-10 12:00:28 ( 236 )
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมกิจกรรมแม่บ้านทหารบก ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ กองพลพัฒนาที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วย อาทิ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โครงการศูนย์การเรียนรู้/โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ, โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม, ผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหารบก , เยี่ยมบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพ
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมกิจกรรมแม่บ้านทหารบก ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่ จว.พ.ล. ณ บชร.๓ Update: 2017-02-10 12:00:17 ( 154 )
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมกิจกรรมแม่บ้านทหารบก ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วย อาทิ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โครงการศูนย์การเรียนรู้/โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ, โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม, ผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหารบก , เยี่ยมบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพ
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารีฉัตร ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล. Update: 2017-02-10 12:00:06 ( 113 )
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารีฉัตร ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมกิจกรรมแม่บ้าน ทบ. ของสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ในพื้นที่ จว.พ.ล. ณ บก.พล.ร.๔ Update: 2017-02-07 10:11:49 ( 126 )
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมกิจกรรมแม่บ้านทหารบก ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานหน่วย ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔ จากนั้นเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหารบก ณ บริเวณด้านหลังกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการประชารัฐในการสร้างฝายมีชีวิต ในพื้นที่ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จว.ส.ท. Update: 2017-02-07 10:11:40 ( 98 )
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการประชารัฐในการสร้างฝายมีชีวิต โดยมี ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ พร้อมด้วย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันสร้างฝายประชารัฐ ในพื้นที่ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ร่วมกิจกรรม ของร้าน “กาชาดพาโชค” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๐ Update: 2017-01-27 13:59:47 ( 106 )
เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกิจกรรม ของร้าน “กาชาดพาโชค” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ รวม ๑๒ วัน ๑๒ คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อหารายได้ ไว้ใช้ในกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ตามวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมกิจกรรมการดำเนินงานฯ ในพื้นที่ จว.พ.ย. Update: 2017-01-27 13:59:35 ( 136 )
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมกิจกรรมการดำเนินงานของชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมกิจกรรมการดำเนินงานฯ ในพื้นที่ จว.น.น. Update: 2017-01-24 15:23:23 ( 116 )
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมกิจกรรมการดำเนินงานของชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
-------------------------------------------------------------------------------------
ภริยา รอง มทภ.๓ เป็นผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ร่วมกิจกรรม ของร้าน “กาชาดพาโชค” จับสลาก (ล้วงไห) ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๐ Update: 2017-01-24 15:23:54 ( 110 )
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ คุณวนัส ยิ่งไพบูลย์สุข ภริยารองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกิจกรรม ของร้าน “กาชาดพาโชค” จับสลาก (ล้วงไห) ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ รวม ๑๒ วัน ๑๒ คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อหารายได้ไว้ใช้ในกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ตามวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย
-------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนทั้งหมด 77 ข่าว
page: [1] 2 3 4

   
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕